Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Eerste verjaardag

In juni 2020 vierde de ILO-conventie190 haar eerste verjaardag. De bekrachtiging van deze baanbrekende wet die bovendien de eerste internationale wet was om geweld en pesterijen op het werk aan te klagen, is en was een mijlpaal. De Internationale Arbeidsorganisatie zet de wet, die ook van toepassing is op gendergerelateerd geweld op het werk, in de kijker en zet een toolkit ter beschikking, waaronder een minigids, e-cards en gif-afbeeldingen voor social media. 

België zet stappen in goede richting

Op 13 juni keurde de Ministerraad de uitbreiding goed van het aantal Zorgcentra na Seksueel Geweld in ons land. Tussen 2020 en 2023 zouden er tien centra operationeel moeten zijn. Op dit moment telt ons land drie zulke centra. De uitbreiding wordt in goede banen geleid door het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. De bedoeling is ook de nieuwe centra geografisch goed te spreiden, opdat alle slachtoffers van seksueel geweld in ons land toegang zouden kunnen krijgen tot de best mogelijke hulpverlening.