Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Aan de vooravond van de zomervakantie zette de FOD Waso een verdere stap in de digitalisering van haar werking. Voortaan kunnen een aantal cao-gerelateerde documenten die tot nu toe enkel op papier bij de Griffie van de Dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen konden worden neergelegd, online worden ingediend. De FOD Waso heeft daarvoor een applicatie ‘Transfer van documenten’ uitgewerkt.

Via de applicatie ‘Transfer van documenten’ kan een werkgever of een ander persoon die daartoe gemandateerd is, ondernemings-cao’s, opzeggingen van cao’s en toetredingen tot cao’s indienen. Om de authenticiteit van de documenten te garanderen, kunnen enkel documenten in pdf-formaat met de nodige elektronische handtekeningen worden aanvaard. Na het opladen van de documenten, krijgt de indiener een ontvangstmelding via e-mail. De applicatie is bereikbaar via www.transfer.werk.belgie.be. Het aanmelden gebeurt met de e-ID en op dezelfde wijze als bij andere onlinediensten van de overheid.