Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Tijdskrediet

Vanaf 1 juli 2020 kunnen werknemers een corona-tijdskrediet opnemen voor een periode van 1 tot 6 maanden. Het gaat om een nieuwe vorm van tijdskrediet die naast het gewone tijdskrediet zal bestaan. Om de economische moeilijkheden door de coronacrisis het hoofd te bieden, zullen bedrijven die zijn erkend als in herstructurering of in moeilijkheden via het corona-tijdskrediet een gedeeltelijke onderbreking – halftijds of 1/5 – kunnen voorstellen aan hun werknemers. De onderbrekingsperiodes van corona-tijdskrediet geven recht op een onderbrekingsuitkering en zullen niet worden afgetrokken van de maximumduur van het gewone tijdskrediet.

Landingsbaan

Daarnaast komt er ook een corona-landingsbaan. Daarmee kunnen werknemers van minstens 55 jaar met minstens 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende onderbrekingsuitkeringen krijgen als hun landingsbaan ingaat tijdens een periode van erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.

Aanvraag

Het koninklijk besluit met de maatregelen is nog niet gepubliceerd. Er kunnen dus nog geen uitkeringsaanvragen worden ingediend. Zodra het KB is gepubliceerd, zal het aanvraagformulier op de website van de RVA beschikbaar zijn: www.rva.be.