Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Ben je arbeider in de sector garages (PC 112), koetswerk (PC 149.02), metaalhandel (PC 149.04) of metaalrecuperatie (142.01)? Dan willen wij graag weten welke gevolgen je ondervindt van de corona-crisis. Was je tijdelijk werkloos of was het net heel erg druk? Welke uitdagingen, kansen en bedreigingen zie je? Is de manier van werken anders dan vóór corona? En waar heb je nood aan om je job op een goede manier te kunnen blijven uitoefenen? Vul hier de vragenlijst in en win een unieke race-ervaring (een bongo-bon ter waarde van 100 euro)! Invullen kan tot en met 15 juli en duurt slechts tien minuutjes. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt.

Educam
– ons opleidings- en kenniscentrum voor de autosectoren – wil met deze vragenlijst een beter zicht krijgen op de noden en wensen van zowel de bedrijven als de werknemers. Op die manier kunnen we onze mensen nog beter ondersteunen en een beleid (onder meer inzake opleiding, werkbaar werk, outplacement, …) ontwikkelen dat tegemoetkomt aan jullie verwachtingen. Zeker doen dus!