Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

DigiProject

In Oost-Vlaanderen organiseren de drie metaalvakbonden (ABVV-Metaal, ACV Metea en ACLVB) – in samenwerking met Stad Gent en onze sectorfondsen TOFAM Oost-Vlaanderen en INOM Arbeiders – het zogenaamde Digiproject. Met dit project willen we actief inzetten op het versterken van de digitale skills van onze metaalarbeiders. Het initiatief kadert in het FutureFit project van Nesta. FutureFit is een grootschalig en internationaal project van Nesta (ondersteund door Google) dat wil bijdragen tot de ontwikkeling van goede opleidingen inzake industrie 4.0 en er ook lessen uit wil trekken. Onderzoekinstituut HIVA zal de bevindingen van het traject neerschrijven in een onderzoek.

Leertrajecten op maat

Concreet zal er de komende maanden aan de slag gegaan worden met de werknemers uit drie metaalbedrijven: Volvo Cars Gent, Anglo Belgian Corporation (ABC) en Niko. In een eerste fase zullen de werknemers bevraagd worden over industrie 4.0 en zullen er in elke onderneming digitale ambassadeurs worden aangesteld. Vervolgens (in september-oktober) worden overal workshops (de Digi Smaakmaker) georganiseerd waar werknemers hun digitale kennis kunnen opfrissen en kunnen proeven van nieuwe technologieën, zoals Virtual Reality. Op basis daarvan zullen concrete leertrajecten worden uitgerold op maat van het bedrijf en van de werknemers die er werken.

Werknemers sterker maken!

Jo De Mey – onze provinciaal secretaris in Oost-Vlaanderen – is alvast tevreden met het initiatief: “Industrie 4.0 is zowel een belangrijke uitdaging als een opportuniteit voor onze metaalindustrie. Als vakbond is het onze taak om ervoor te zorgen dat iedereen mee is, dat niemand uit de boot valt. Met dit project willen we werknemers enthousiasmeren voor digitalisering en technologische verandering. We hopen ook om meer inzicht te krijgen in de noden en verwachtingen van onze mensen. Digitalisering moet de werknemers sterker maken!”