Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

The times they are a changing

Het landschap van de auto- en aanverwante sectoren (garages, koetswerk, metaalhandel) is in volle verandering. Zo is er de evolutie naar nieuwe aandrijfsystemen (hybride, vol-elektrisch, waterstof) en naar meer digitalisering (geconnecteerde wagens, rijhulpsystemen, online verkoop, …). Daarnaast ontwikkelen consumenten – vooral jongeren – een andere visie op mobiliteit, die meer de nadruk legt op vergroening, gedeelde mobiliteit en de auto als dienst (in plaats van bezit). Deze ontwikkelingen doen zich voor in een sector die te maken heeft met krimpende marges en torenhoge investeringsnoden, waardoor schaalvergroting steeds prominenter wordt. De coronacrisis heeft veel van deze uitdagingen versneld en op scherp gesteld (over de impact van corona op de sector: herlees zeker nog eens ons dossier)

Klaar voor de toekomst!

Educam – ons sectorfonds voor de auto- en aanverwante sectoren – heeft over dit alles een omvattende en boeiende studie gemaakt: Route 2030 – The Fast Pace of Mobility. Alle relevante technologische, economische en sociale ontwikkelen passeren de revue, telkens met bijzondere aandacht voor de concrete impact op zowel bedrijven als op werknemers. Het onderzoek reikt ook handvatten aan om ervoor te zorgen dat ondernemingen de talrijke uitdagingen kunnen overwinnen en dat onze garagisten, koetswerkers, … gewapend zijn voor de toekomst. Een aanrader!