Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen vanuit het Groeipakket rekenen op extra ondersteuning. Deze krijgt een andere invulling naargelang het landsdeel waarin je woont. 

VLAANDEREN

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd van 15 juni tot en met 31 oktober.

Voor wie is de toeslag bestemd?

De toeslag is er voor gezinnen:

 • met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
 • en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10 procent hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
 • en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen).
Hoeveel bedraagt de toeslag?
 • Je ontvangt eenmalig een extra bedrag van 120 euro voor elk kind dat recht heeft op een Groeipakket.
 • Dat bedrag ontvang je in drie schijven van 40 euro: een eerste schijf van 40 euro voor de maand waarin je de aanvraag doet en telkens nog eens 40 euro voor de twee daaropvolgende maanden.
 • De toeslag wordt apart betaald. Je ontvangt hem dus niet samen met je Groeipakket.
Wie kan de toeslag aanvragen?
 • Je ontvangt de COVID-19-toeslag niet automatisch. Een aanvraag is nodig.
 • Wie het Groeipakket voor zijn kind(eren) ontvangt, kan de COVID-19-toeslag aanvragen.
Hoe kun je de toeslag aanvragen?
 • Je vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van je Groeipakket. Dat kan van 15 juni tot en met 31 oktober 2020.
 • Je uitbetaler zal je vragen om bij je aanvraag ook bewijsstukkentoe te voegen om je inkomensverlies aan te tonen (vb. loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen…).
 • Ken je jouw uitbetaler niet? Je vindt de contactgegevens onder Mijn Groeipakket.
Wanneer krijg je de toeslag?
 • Je uitbetaler gaat op basis van je aanvraag na of je aan alle voorwaarden voldoet en betaalt de toeslag uit als je in aanmerking komt.
 • Je ontvangt de eerste schijf van 40 eurozo snel mogelijk na de goedkeuring van je aanvraag. De volgende twee schijven ontvang je telkens in het begin van de maand.
Wat als je gescheiden bent?
 • Zijn jullie beiden begunstigden van het Groeipakket en woont je kind evenveel bij jou als bij de andere ouder (gelijkverdeelde huisvesting)? Dan kan elke ouder de helftvan de COVID-19-toeslag krijgen als zijn/haar gezin aan de voorwaarden voldoet. Beide ouders moeten daarvoor een aanvraag doen.
 • Woont je kind meer dan de helft van de tijd bij jou of ben jij de enige begunstigde van het Groeipakket, dan krijg jij de volledige toeslag als je er recht op hebt.
 • Wil je navragen hoe dat precies werkt in jouw situatie? Contacteer dan je uitbetaler.

Meer info: https://www.groeipakket.be/nl/COVID19

BRUSSEL

Woon je in Brussel met kinderen? Dan heb je mogelijk recht op de COVID-19-toeslag. De Brusselse regering besloot eenmalig 100 euro per rechtgevend kind toe te kennen. 

Je moet wel voldoen aan onderstaande voorwaarden. De gezinsinkomsten van je gezin (jezelf en je partner of persoon waarmee je een feitelijk gezin vormt) mogen niet hoger zijn dan een bepaald grensbedrag:

 • Jaarlijks gezinsinkomen lager dan 31.620 euro
 • Jaarlijks gezinsinkomen lager dan 45.900 euro. Deze inkomensgrens geldt enkel voor gezinnen met minstens 2 kinderen die recht hebben op kinderbijslag.

Deze eenmalige toeslag is gestort op 8 september, samen met de kinderbijslag. Wie recht heeft, werd op de hoogte gebracht per brief en heeft deze toeslag automatisch ontvangen. 

Meer info: 

https://www.kidslife.be/nl/kinderbijslag/brussel/covid-19-toeslag

https://www.parentia.be/nl-BXL/gezinsadministratie/covid-19-toeslag-eenmalige-extra-toeslag-op-de-kinderbijslag-voor-kwetsbare

https://www.infino.be/nl/#top

WALLONIË

De Waalse regering heeft beslist de voorwaarden voor de toekenning van een sociale toelage te versoepelen in het kader van corona. Om aanspraak te maken, mag je bruto belastbaar gezinsinkomen niet meer bedragen dan 31.603,68 euro. Voor kinderen die geboren zijn na 31 december 2019 kunnen voordelen aangevraagd worden als het inkomen niet hoger ligt dan 51.000 euro bruto.

Dit gebeurt niet automatisch maar moet aangevraagd worden. Er is daartoe een aanvraagformulier verstuurd naar alle gezinnen. Die moet ingevuld terugbezorgd worden, samen met een inkomensbewijs.

Meer info: https://www.camille.be/Actualite/Un-supplement-d-allocations-familiales