Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wat?

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. De toeslag kan worden aangevraagd van 15 juni tot en met 31 oktober. 

Voor wie? 

De ondersteuning is er voor gezinnen met kinderen die een Groeipakket ontvangen en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10 % hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020. Bijkomende voorwaarde is dat het gezinsinkomen lager is dan 2.213,30 bruto.  

Hoeveel?

De toeslag bedraagt éénmalig 120 euro voor elk kind dat recht heeft op een Groeipakket. Dat bedrag wordt uitbetaald in drie schijven van 40 euro: een eerste schijf van 40 euro voor de maand waarin je de aanvraag doet en telkens nog eens 40 euro voor de twee daaropvolgende maanden. De toeslag wordt apart betaald. Je ontvangt hem dus niet samen met je Groeipakket.

Hoe aanvragen? 

Je vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van je Groeipakket. Dat kan van 15 juni tot en met 31 oktober 2020. Je uitbetaler heeft bepaalde bewijsstukken nodig, waarmee je je inkomensverlies kan aantonen (zoals een loonfiche of uitkeringsattesten). Ken je jouw uitbetaler niet? Je vindt de contactgegevens onder Mijn Groeipakket.