Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wetsvoorstel socialisten. De Kamer heeft op 18 juni een wetsvoorstel van sp.a-volksvertegenwoordiger Karin Jiroflée gestemd dat patiënten die besmet zijn met het coronavirus, beter moet beschermen tegen de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname.

Huidige situatie. Op vandaag verbiedt de wetgeving immers alleen supplementen op intensieve zorgen, bij de opname in een eenpersoonskamer die medisch noodzakelijk is en wanneer de patiënt aangeeft een meerpersoonskamer te willen, maar door het ziekenhuis wordt ondergebracht in een eenpersoonskamer. Dat is niet voldoende om te verhinderen dat coronapatiënten tijdens de volledige duur van hun ziekenhuisbehandeling supplementen worden aangerekend.

Ook bij corona. De nieuwe wet verbiedt ziekenhuizen dan ook expliciet om ereloonsupplementen en andere niet door de ziekteverzekering gedekte kosten aan te rekenen aan patiënten die besmet zijn met het coronavirus. De wet gaat in op 11 maart, de begindatum van de coronacrisis in België.