Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Veel geld, weinig resultaat

Arbeid & Milieu, Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace onderzochten de CO2-uitstoot van de Vlaamse petrochemie- en staalindustrie. Ze stellen vast dat er het voorbije decennium geen noemenswaardige daling van de uitstoot heeft plaatsgevonden, en dat terwijl de energie-intensieve industrie miljarden aan energiesubsidies ontvangt (o.m. in de vorm van gratis emissierechten en diverse fiscale vrijstellingen). In het kader van economische ontwikkeling, tewerkstelling en concurrentiepositie valt dat natuurlijk te begrijpen. Maar voor de levensbelangrijke strijd tegen de opwarming van de Aarde is het uiteraard geen goede zaak. Ter herinnering: tegen 2050 moet de Europese economie klimaatneutraal zijn.

Bouwstenen

De studie besluit dat het huidige Europese, Belgische en Vlaamse klimaatbeleid te complex, te weinig transparant en te weinig efficiënt is. Ze reikt tien bouwstenen aan om werk te maken van een vernieuwd en krachtdadig klimaatbeleid. De klemtoon ligt daarbij op infrastructuurinvesteringen voor een koolstofarme industrie, het opschalen van circulaire activiteiten, het tegengaan van lock-in investeringen in fossiele brandstoffen en een brede maatschappelijke betrokkenheid van werknemers en het middenveld.