Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Global Rights Index

Recent publiceerde het Internationaal Vakverbond (IVV) zijn jaarlijkse ‘Global Rights Index’: een overzicht van schendingen van internationaal erkende arbeidsrechten (recht op vereniging, recht op staking, recht op sociaal overleg, …) door zowel overheden als werkgevers. Op basis daarvan worden 144 landen gerangschikt in diverse categorieën (van categorie 1: arbeidsrechten worden zeer weinig geschonden tot categorie 5: werknemers hebben geen rechten).

Werknemersrechten onder druk

Het IVV stelt vast dat er vandaag nog nooit zoveel werknemersrechten werden geschonden als in de zeven jaar dat de Global Rights Index wordt bijgehouden. Enkele (confronterende) bevindingen: in 85 % van de landen werd het recht om te staken geschonden, in 80 % werd het recht op collectieve onderhandelingen niet altijd nageleefd en in 74 % werd het werknemers verboden om zich te verenigen in een vakbond. In 51 (van de 144) landen worden werknemers blootgesteld aan geweld omwille van hun syndicaal engagement. Daarnaast is ook de intimidatie van vakbondsleiders aan een opmars bezig. In verband met de corona-crisis heeft het onderdrukken van vakbondsrechten bijgedragen tot ziekte en sterfgevallen onder werknemers.

Top 10

De top 10 van landen waar werknemers het minste rechten hebben zijn Bangladesh, Brazilië, Colombia, Egypte, Honduras, India, Kazachstan, de Filipijnen, Turkije en Zimbabwe. De landen met de beste score (waar werknemersrechten bijna altijd gerespecteerd worden) zijn Oostenrijk, Denemarken, Finland, Duitsland, IJsland, Nederland, Ierland, Sweden, Noorwegen, Slovakije en Uruguay. Het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn de slechts scorende regio’s, Europa is de best scorende regio inzake werknemersrechten.

En België?

Ons land zit in categorie 2 en behoort daarmee tot de landen waar internationale arbeidsrechten herhaaldelijk worden geschonden. Het IVV-rapport verwijst onder meer naar de vervolging en veroordeling (weliswaar zonder straf) van Bruno Verlaeckt (voorzitter Algemene Centrale regio Antwerpen en Waasland) voor het belemmeren van het verkeer tijdens een stakingsactie.