Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Tijdelijke opschorting

Op 20 mei 2020 stemde de kamer een wet die loonbeslag tijdens de periode van 30 mei tot 17 juni 2020 verhindert. Elk loonbeslag dat vanaf 30 mei 2020 toch aan een werkgever wordt betekend, wordt onmiddellijk opgeschort tot 17 juni 2020.

Uitzonderingen

De opschorting is niet van toepassing op bewarende of uitvoerende beslagen onder derden die op 30 mei al in uitvoering zijn. Ze geldt ook niet voor de invordering van onderhoudsgeld of van een veroordeling in strafzaken tot betaling van een geldsom, noch voor de invordering van bedragen die op fiscaal of sociaal vlak verschuldigd zijn ingevolge frauduleus gedrag. Ook kan de werknemer akkoord gaan met een nieuw loonbeslag dat tijdens de periode van tijdelijke opschorting werd betekend of met de voortzetting van de gedwongen tenuitvoerlegging. Bovendien heeft de tijdelijke opschorting enkel betrekking op loonbeslagen en niet op loonoverdrachten.

Verhoging bedragen

Op 18 juni besliste de kamer de tijdelijke opschorting niet te verlengen. In de plaats werden de grensbedragen voor beslag en loonoverdracht met 20 procent verhoogd tot 31 augustus. Deze regeling treedt in werking de dag volgend op de publicatie van de wet in het Staatsblad en kan bij KB worden verlengd, mocht dat door de coronacrisis nodig blijven.

Raadpleeg hier de bedragen:

loonbeslag

 

Werknemer beter beschermd bij loonbeslag en loonoverdracht

Tijdelijke opschorting. Op 20 mei 2020 stemde de kamer een wet die loonbeslag tijdens de periode van 30 mei tot 17 juni 2020 verhindert. Elk loonbeslag dat vanaf 30 mei 2020 toch aan een werkgever wordt betekend, wordt onmiddellijk opgeschort tot 17 juni 2020.

Uitzonderingen. De opschorting is niet van toepassing op bewarende of uitvoerende beslagen onder derden die op 30 mei al in uitvoering zijn. Ze geldt ook niet voor de invordering van onderhoudsgeld of van een veroordeling in strafzaken tot betaling van een geldsom, noch voor de invordering van bedragen die op fiscaal of sociaal vlak verschuldigd zijn ingevolge frauduleus gedrag. Ook kan de werknemer akkoord gaan met een nieuw loonbeslag dat tijdens de periode van tijdelijke opschorting werd betekend of met de voortzetting van de gedwongen tenuitvoerlegging. Bovendien heeft de tijdelijke opschorting enkel betrekking op loonbeslagen en niet op loonoverdrachten.

Op 18 juni besliste de kamer de tijdelijke opschorting niet te verlengen. In de plaats werden de grensbedragen voor beslag en loonoverdracht met 20 procent verhoogd tot 31 augustus. Raadpleeg hier de bedragen.