Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Akkoord bereikt

Op 12 juni hebben de volmachtenregering en de partijen die deze regering steunen, een akkoord bereikt over een derde reeks sociaaleconomische steunmaatregelen. De maatregelen moeten nog worden omgezet in wetgeving. We houden jullie op de hoogte van de verdere evolutie en inwerkingtreding.

Tijdelijke werkloosheid

Zo wordt de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona omgevormd naar gewone economische werkloosheid. Van deze economische werkloosheid kan worden gebruik gemaakt als de omzet van een bedrijf met 10 procent daalt. De werknemer zal 2 dagen opleiding volgen per maand werkloosheid en zal 70 procent van zijn laatste geplafonneerde loon ontvangen.

Arbeidsduurvermindering

Ook zullen ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden de arbeidsduur kunnen verminderen om ontslagen te voorkomen, hetzij via een collectieve arbeidsduurvermindering, hetzij via het tijdskrediet, hetzij via het tijdskrediet eindeloopbaan waarvan de toegang met een uitkering zal worden verlaagd van 57 tot 55 jaar.

Corona-ouderschapsverlof

Daarnaast komt er een uitbreiding van het corona-ouderschapsverlof. Voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking kan het corona-ouderschapsverlof tot 30 september worden opgenomen met een uitkering die wordt verhoogd tot 150 procent.

Telewerk

Ten slotte zullen door telewerkers gemaakte kosten gemakkelijker kunnen worden vergoed, tot een maximum van 127 euro per maand, met het oog op een beter evenwicht tussen werk en privé.