Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Terug naar af

 Unicef en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) schreven een rapport over de impact van corona op kinderarbeid. De studie stelt dat er sinds 2000 bijna 100 miljoen kinderen minder gedwongen worden om te werken. Echter, de pandemie brengt deze vooruitgang in gevaar. Door de economische crisis (die in veel arme landen schrijnende gevolgen heeft) worden opnieuw meer kinderen verplicht om te gaan werken. Kinderen die reeds in kinderarbeid verzeild waren, krijgen te maken met slechtere arbeidsomstandigheden en –voorwaarden.

Sociale bescherming is het beste medicijn

Voor veel gezinnen is het een bittere noodzaak om hun kinderen te laten werken, vaak voor een hongerloon en in penibele omstandigheden. Door de corona-crisis zijn veel mensen werkloos geworden. En omdat er van een sociaal vangnet meestal geen sprake is, hebben ze helemaal geen inkomen meer. Sociale bescherming wordt in het rapport dan ook voorgesteld als één van de belangrijkste maatregelen om kinderarbeid tegen te gaan. Daarnaast zijn ook toegang tot kwalitatief onderwijs, economische ontwikkeling en voldoende sociale (juridisch afdwingbare) rechten essentieel.