Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen gelden er bijzondere regels voor de opzegging door de werkgever. Zegt de werkgever op, dan loopt de opzeggingstermijn niet tijdens de tijdelijke werkloosheid.

Voor tijdelijke werkloosheid wegens corona bestaat deze regel echter niet. Bij opzegging door de werkgever loopt de opzeggingstermijn wel door. Het gevolg is dat een werkgever kan besparen op de ontslagkost door de werknemer te ontslaan tijdens de tijdelijke werkloosheid wegens corona, en dat terwijl de tijdelijke werkloosheid net bedoeld is om ontslagen te voorkomen.

Sp.a-volksvertegenwoordigers Meryame Kitir en Anja Vanrobaeys dienden daarom een wetsvoorstel in om ook bij ontslag tijdens tijdelijke werkloosheid wegens corona de opzeggingstermijn te schorsen. Het wetsvoorstel werd op 11 juni 2020 aangenomen in de Kamer.

De wet treedt in werking op de datum van publicatie en is van toepassing op ontslagen vanaf 1 maart 2020. Evenwel zal de opzeggingstermijn voor ontslagen die plaatsvonden voor de inwerkingtreding van de wet, pas worden geschorst vanaf de inwerkingtreding van de wet.