Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Hallucinante cijfers

De economische impact van corona is groot. In haar meest recente rapport voorspelt de Nationale Bank van België (NBB) een moeizaam herstel. Ze gaat ervan uit dat het BBP dit jaar met 9 procent zal dalen en dat maar liefst 190.000 werknemers hun werk zullen verliezen. Dat zijn hallucinante cijfers, die we zelfs tijdens de financiële crisis van 2008-2009 niet hebben meegemaakt. Voor 2021 en 2022 wordt uitgegaan van een stijging van het BBP met respectievelijk 6,4 en 2,3 procent. Dat is een fors (maar onzeker) herstel. Hoe dan ook: zelfs in dat geval ligt het BBP eind 2022 nog altijd 4 procent lager dan wat vóór de uitbraak van corona werd voorspeld.

Onze maakindustrie is getroffen

Tijdens de lockdown is het activiteitsniveau van de metaalindustrie – automobiel, machinebouw, metaalproducten, … – sterk afgenomen. Ondertussen ligt het activiteitsniveau een pak hoger, maar er wordt niet verwacht dat we snel naar een niveau van meer 90 procent zullen gaan. De afgenomen vraag is daarvoor de belangrijkste oorzaak. Wat de tewerkstelling betreft: voorlopig is de schade nog beperkt, vooral door het systeem van tijdelijke corona-werkloosheid. Maar de NBB voorspelt wel dat er in de industrie 35.000 jobs kunnen verloren gaan.

Ondanks alles, is onze maakindustrie niet dood

Na de lockdown kwam er overal een geleidelijke heropstart. Het sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers speelde daarin een cruciale rol. De industrie blijft ook belangrijk voor de Belgische economie en tewerkstelling (naast rechtstreekse jobs, creëert ze ook veel onrechtstreeks jobs). Na corona zal het erop aankomen om eerst de huidige klap te boven te komen en dan om onze industrie (en onze tewerkstelling) te versterken. Dat kan door de digitale transformatie (industrie 4.0) te omarmen en volop in te zetten op een duurzame, lokaal verankerde circulaire economie. Lees hier het opiniestuk van onze voorzitter Georges De Batselier.