Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Economische impact

De garage- en koetswerkbedrijven zijn sterk getroffen door de corona-pandemie. Tijdens de lockdown zijn de activiteiten (verkoop, herstel en onderhoud van wagens) zeer sterk teruggevallen. Volgens werkgeversorganisatie TRAXIO zal dat zorgen voor een daling van de jaaromzet met 20 procent. FEBIAC (de Belgische federatie van de auto- en tweewielerindustrie) schat dat er dit jaar 35 procent minder nieuwe wagens zullen verkocht worden. Veel garages en carrosseriebedrijven dreigen daardoor in problemen te komen. Zo kondigde Volkswagen-invoerder D’Ieteren al een herstructurering aan, waarbij 211 jobs dreigen te verdwijnen. Het zijn echter vooral de kleine ondernemingen, die het zwaarst worden getroffen.

Digitalisering en vergroening

 Daarnaast kampen deze bedrijven ook met heel wat andere uitdagingen, die al speelden nog vóór er van corona sprake was. Zo is er de (noodzakelijke) evolutie naar meer digitalisering, elektrificering en vergroening. Dit alles speelt zich af in een sector die te maken heeft met krimpende marges en torenhoge investeringsnoden, waardoor schaalvergroting (door overnames) steeds prominenter wordt. De coronacrisis heeft veel van deze uitdagingen versneld en op scherp gesteld.

Dossier

Over de economische en andere uitdagingen hebben wij een klein dossier opgesteld: de impact van corona op de garage- en koetswerksector. Ortwin Magnus – ondervoorzitter ABVV-Metaal – schetst er glashelder de vooruitzichten én onze prioriteiten: We zitten op een kruispunt waar snel duidelijke keuzes moeten gemaakt worden. Gelukkig werken we al enkele jaren intensief aan het opleiden van de arbeiders om hen voor te bereiden op de shift van mechanica naar elektrificatie en digitalisering. De volgende uitdaging, namelijk aandrijving op waterstof, wordt ook reeds voorbereid.”