Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

ABVV-Voorzitter Robert Vertenueil heeft begin deze week zijn mandaat neergelegd, nadat bleek dat hij het vertrouwen was kwijtgeraakt van de Waalse ABVV-afdelingen. Een dag nadien werd deze beslissing formeel bekrachtigd door het Federaal Bureau van het ABVV. Thierry Bodson – tot dan algemeen secretaris van het Waals ABVV – wordt waarnemend voorzitter. Tot 15 juni kunnen de kandidaturen voor het ABVV-voorzitterschap ingediend worden. Op 15 september wordt een Federaal Comité bijeengeroepen om de nieuwe Voorzitter officieel te verkiezen.

De directe aanleiding was een gesprek – in aanwezigheid van de pers – tussen Robert Vertenueil en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez over een zogenaamd ‘nieuw sociaal pact’. Een initiatief dat aan Waalse zijde op heel wat ongenoegen stuitte. Niet het gesprek op zich was het probleem, maar wel dat het niet eerst intern was afgetoetst en doorgesproken. Meer analyse en duiding bij de recente gebeurtenissen lees je hier en hier.