Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De ‘Kern’ en de 10 partijen die de volmachtenregering steunen, hebben op zaterdag 6 juni 2020 een reeks maatregelen goedgekeurd om de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis te beperken.

In een eerste pakket zitten maatregelen die de federale regering al genomen had, en die nu verlengd zullen worden. Onder deze maatregelen zijn de tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht, het corona-ouderschapsverlof en het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Deze maatregelen worden verlengd tot en met 31 augustus. 

Ook de verhoogde uitkering en het loonsupplement van 5,63 euro per dag voor de werknemers die worden getroffen door tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht blijven gewaarborgd.

De nodige KB’s moeten echter nog worden genomen. Dat zal in de volgende weken gebeuren.