Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Corona in het globale Zuiden

FOS is een Vlaamse socialistische organisatie die zich wereldwijd inzet voor het recht op waardig werk en sociale bescherming. Dat doet ze ook in tijden van corona. Voor veel mensen in het globale Zuiden veroorzaakt de pandemie grote problemen. Ze worden verplicht om thuis te blijven, waardoor ze zonder inkomen vallen (van een sociaal vangnet is vaak geen sprake). Ook naar de dokter gaan is niet vanzelfsprekend. De gezondheidszorg is te duur, moeilijk toegankelijk en soms zelfs onbestaand.

Concrete verbeteringen

Door samenwerkingen met lokale organisaties en vakbonden probeert FOS concrete verbeteringen af te dwingen. En daar slaagt ze ook in. Zo kregen informele huishoudwerkers in Peru een officieel arbeidscontract (met bijhorende rechten). En in Honduras wordt werk gemaakt van een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Op die manier wordt het ook voor deze kwetsbare groepen mogelijk om de corona-regels na te leven (zoals thuisblijven, afstand bewaren en op tijd naar de dokter gaan).

Steun!

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke inspanningen. Tijdens de pandemie, strijdt FOS harder dan ooit voor sociale bescherming voor iedereen. Wie FOS wil financieel wil steunen, kan dat hier!