Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Socio-economische impact

Hoewel mannen meer kans hebben om te overlijden aan het coronavirus, dragen vooral vrouwen de gevolgen van de coronacrisis. Vrouwen voelen de economische en de sociale impact van de pandemie immers meer. 

Door de coronacrisis worden bestaande ongelijkheden immers versterkt, zo stelt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de organisatie van de Verenigde Naties die arbeids- en sociale wetgeving maakt op wereldniveau. Omdat de uitgangspositie van vrouwen slechter is, treft de pandemie hen harder. Vrouwen verdienen minder, sparen daardoor minder, hebben de meest onzekere jobs en leven het vaakst in armoede. 
Zorg- en informele sector. Door de coronacrisis wordt de kloof alleen maar groter. Door hun oververtegenwoordiging in de zorgsector staan vrouwen het meest in de frontlinie. Wereldwijd maken vrouwen immers 70 % van de zorgsector uit. In België is dat zelfs meer dan 80 %. Zij zijn de eersten die tijdens hun job in direct contact komen met het virus

Daarnaast maken vrouwen meer dan de helft uit van de werknemers actief in de informele economie. Van de 2 miljard mensen die wereldwijd in de informele economie werken, zijn 60% vrouwen. Zij kunnen niet terugvallen op een sociaal beschermingssysteem. 71% van de wereld heeft immers geen toegang tot sociale zekerheid. 

Onbetaalde arbeid

Vrouwen doen bovendien ook het meeste onbetaalde thuiswerk. Voor velen is de combinatie van werk en onbetaald zorgwerk thuis nog moeilijk houdbaar. Wanneer (zieke) gezinsleden komen inwonen en de kinderen niet meer naar school kunnen, komt de grootste zorglast op de schouders van de vrouwen binnen het gezin terecht. Zo verhoogt hun kans op inkomensverlies en is er een risico op impact op de mentale gezondheid.  

Geweld

Ten slotte tonen cijfers een wereldwijde toename aan van het aantal meldingen en oproepen van huiselijk geweld. Door de coronamaatregelen komt er immers nog meer druk op het gezin en wordt het risico op geweld nog groter. In België krijgt de Vlaamse hulplijn voor geweld en misbruik 1712 aanzienlijk meer oproepen binnen sinds de lockdown. De toename van het huiselijk geweld was zo verontrustend, dat de secretaris-generaal van de VN de regeringen opriep om van de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen een prioriteit te maken in hun herstelplannen. 

Vakbonden

Het genderaspect van de coronacrisis is de vakbonden niet ontgaan. Wereldwijd bundelen vakbonden hun krachten om de ongelijke gevolgen van de coronacrisis aan te kaarten. Zo organiseert IndustriAll drie webinars over de situaties van werkneemsters tijdens de coronacrisis. Een eerste webinar dat handelde over “Women workers in the front lines” vond plaats op 19 mei. Vertegenwoordigsters van vakbonden uit verschillende sectoren getuigden over de moeilijkheden die werkneemsters ondervinden tijdens de coronacrisis. Op 2 juni volgt er nog een webinar over “Stopping gender-based violence in the midst of a pandemic”, waarna de reeks wordt afgesloten met een webinar over “A Gender Equal New Normal” op 16 juni. Klik hier voor meer info.