Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Waarover gaat het? 

Een immuniteitstest is een bloedtest die nagaat of je COVID-19 hebt doorgemaakt en daardoor antistoffen hebt ontwikkeld. Momenteel wordt geoordeeld dat het systematisch testen van werknemers op immuniteit voor COVID-19 weinig zin heeft. Het is immers niet zeker dat iedereen die COVID-19 heeft doorgemaakt, effectief antistoffen ontwikkelt, en of die antistoffen bescherming bieden tegen toekomstige besmettingen. De test kan dus een vals gevoel van veiligheid geven.

In de regel

Bovendien kunnen in de regel geen medische testen of medische onderzoeken worden uitgevoerd om informatie te verkrijgen over de gezondheidstoestand van een werknemer. Dergelijke tests of onderzoeken mogen alleen wanneer de geschiktheid van een werknemer dient te worden nagegaan voor de specifieke kenmerken van zijn werkpost. Dat zal slechts het geval zijn voor een werknemer die beroepsmatig in contact komt met COVID-19, zoals een gezondheidswerker.

Beroepsmatig

Voor deze werknemer, kan de arbeidsarts vragen om een test te doen en de test uitvoeren. Hij zal zijn beslissing meedelen aan de werkgever via een formulier voor de gezondheidsbeoordeling. Hierop mogen geen diagnose, noch verwijzingen ernaar, en ook niet de resultaten van de test voorkomen.