Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Sinds 1 mei kunnen werknemers (met kinderen jonger dan 12 jaar) gebruik maken van het corona-ouderschapsverlof. Op die manier kan de combinatie werk-gezin in tijden van corona enigszins verlicht worden. Hier lees je nog eens wat de exacte voorwaarden zijn, hoe de aanvraagprocedure verloopt en hoeveel de uitkeringen bedragen.

Voor interimmers gelden dezelfde voorwaarden als voor vaste werknemers. Je moet één maand anciënniteit hebben bij de werkgever (de werkgever is het uitzendkantoor en niet het bedrijf waar je tewerkgesteld bent). Weekcontracten tellen mee voor de berekening van de anciënniteit. Het corona-ouderschapsverlof kan enkel worden uitgeoefend zolang de werknemer verbonden is door een arbeidsovereenkomst. Belangrijk: het corona-verlof is geen recht (ook niet voor vaste werknemers) maar een gunst. De werkgever moet altijd toestemming geven. Zeker als uitzendkracht (met kortlopende contracten) is het belangrijk om daar rekening mee te houden.