Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Leidraad

Hoe kunnen we de Covid-19-crisis overwinnen en welke lessen kunnen we eruit trekken voor de toekomst? De voorbije weken bogen honderden Belgische wetenschappers en ondernemers zich over deze belangrijke kwestie. De resultaten van hun denkwerk bundelden ze in het plan ‘Sophia’. De tekst leest als een (praktische) leidraad om te evolueren naar een andere – meer inclusieve, coöperatieve en circulaire – economie. Een economie die opereert binnen de grenzen van de planeet en focust op belangrijkere zaken dan winstmaximalisatie op korte termijn en obsessie voor de laagste prijs.

#BeterNaCorona

Rond vijftien grote thema’s (fiscaliteit, onderwijs, landbouw, energie, …) worden concrete en progressieve maatregelen geformuleerd om die transitie naar een meer rechtvaardige en duurzame samenleving vorm te geven. De ambitie van dit werk is vooral om het debat te stimuleren, nieuwe bijdragen aan te moedigen en onze (federale en gewestelijke) regeringen erop te wijzen dat veel academici, wetenschappers en ondernemers beschikbaar zijn om samen te werken aan een betere wereld na corona.