Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Al sinds mei 2019 kunnen Vlaamse ondernemingen werkbaarheidscheques aanvragen. Door de werkgevers financiële steun te geven, worden ze gestimuleerd om initiatieven te nemen op het vlak van werkbaar werk. Vlaamse ondernemingen kunnen de cheques gebruiken om de werkbaarheid voor de werknemers in kaart te brengen en/of een actieplan rond werkbaar werk op te stellen.

Omdat het belangrijk is dat de heropstart veilig gebeurt en alle werknemers gezond blijven, hebben de sociale partners ervoor gezorgd dat de mogelijkheden om de Vlaamse werkbaarheidscheques te gebruiken, tijdelijk worden verruimd.

Daardoor kunnen de cheques ook worden gebruikt voor verbeteracties in de vorm van advies, begeleiding en opleiding voor:
  1. Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context t.g.v. de corona-pandemie
  2. Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext
  3. Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers.
De acties worden bij voorkeur uitgerold in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

De uitbreiding van de werkbaarheidscheques is al van toepassing. De werkwijze blijft dezelfde: de werkgever kan enkel de factuur van een erkende dienstverlener inbrengen. Bij opleidingen komt enkel de vergoeding van de externe opleider in aanmerking, niet de deelnemersuren. Er is ook geen dubbele financiering mogelijk.

Je werkgever kan de werkbaarheidscheques aanvragen via deze link.