Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Tot voor kort werd Covid-19 alleen erkend als beroepsziekte voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de gezondheidszorg en een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus. Dankzij de vakbonden werd deze erkenning nu uitgebreid naar de werknemers – besmet met Covid-19 – uit alle essentiële sectoren (zoals omschreven in het ministerieel besluit van 23 maart 2020). Het beheerscomité van het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (FEDRIS) heeft daartoe beslist. Als slachtoffer van een beroepsziekte ontvang je een uitkering die een heel stuk hoger ligt (90% van het basisloon) dan de gewone ziekte-uitkeringen van de mutualiteit.