Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Activiteitsniveau stijgt

Op 4 mei mocht de (niet-cruciale) industrie terug opstarten, en dat resulteert meteen in een sterke stijging van het activiteitsniveau. Werkgeversorganisatie Agoria verzamelde daarover heel wat gegevens. De opvallendste cijfers zien we in de automobielindustrie: de activiteit ligt nu op 67 % terwijl dat in april nog maar 8 % was. In de machinebouw werden 75% van de activiteiten hervat (tegenover 45% in april). De fabricage van metaalproducten zit op 60 % (49 % in april). De heropstart zorgt ook voor een daling van het aantal mensen in tijdelijke werkloosheid: 19 % van de werknemers (arbeiders en bedienden) uit de technologische industrie is momenteel nog werkloos.

Knelpunten

Er zijn echter nog heel wat zaken die een verdere opstart belemmeren. Zo ondervindt 72 % van de bedrijven momenteel onvoldoende vraag naar hun producten. Voor 35 % van de bedrijven vormt de social distance een belangrijk knelpunt en voor 33 % blijft de bevoorrading (grondstoffen, onderdelen) problematisch. Voor 20 % van de bedrijven is de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen dan weer een issue.

Economische vooruitzichten

1 op de 10 bedrijven geeft aan dat ze op korte termijn hun personeelsbestand wil inkrimpen (zonder tijdelijke werkloosheid zou dat cijfer een stuk hoger liggen). Bijna 40 % van de technologiebedrijven voorziet ook financiële problemen in de nabije toekomst. In totaal werken ongeveer 40.000 werknemers in bedrijven die op middellange termijn (6 maanden tot 1 jaar) financiële moeilijkheden voorzien. De corona-crisis zorgt ook voor een rem op investeringen: de helft van de technologiebedrijven ondervindt vandaag een negatieve impact op zijn investeringsprojecten.