Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Corona als beroepsziekte in de gezondheidszorg

Onlangs erkende het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (FEDRIS) Covid-19 als een beroepsziekte. Concreet wil dat zeggen dat personen met Covid 19 die tewerkgesteld zijn in de gezondheidszorg en een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Dergelijke vergoedingen liggen een heel stuk hoger (90 % van het basisloon) dan de ziekte-uitkeringen van de mutualiteit.

Wat met de andere essentiële sectoren?

Het ABVV roept FEDRIS nu op om deze erkenning uit te breiden tot alle werknemers die zijn blootgesteld en besmet met het virus en werkzaam zijn in de ‘essentiële sectoren’, zoals omschreven in het ministerieel besluit van 23 maart 2020. Om onze eis kracht bij te zetten hebben we een petitie gelanceerd. Onderteken ze hier (verder verspreiden mag)!