Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Economie ontwaakt

 Sinds afgelopen maandag zullen alle ondernemingen geleidelijk hun activiteiten kunnen hervatten. De heropstart moet natuurlijk wel in gezonde en veilige omstandigheden gebeuren. Telewerk en ‘social distancing’ zullen nog steeds een rol spelen.

Protocollen als leidraad

Evenwel worden ook andere maatregelen genomen om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen te vermijden. Over welke maatregelen het gaat, kun je terugvinden in de protocollen die de sociale partners van de metaalsectoren hebben afgesproken

Sociaal overleg

De maatregelen moeten op ondernemingsvlak worden geconcretiseerd. Belangrijk daarbij is dat de werknemers betrokken moeten worden. De werkgever moet immers op regelmatige basis overleggen met de ondernemingsraad, het CPBW, de vakbondsafvaardiging of de werknemers zelf.