Goed nieuws voor de werknemers van de garages, het koetswerk, de metaalrecuperatie en de metaalhandel. Tenzij er op ondernemingsvlak een alternatief voordeel zou zijn afgesproken in een cao, moet je werkgever je binnenkort ecocheques uitbetalen.

Voor de garages, het koetswerk en de metaalrecuperatie gaat het om een eerste schijf van 125 euro die wordt toegekend voor de referteperiode van 1 december 2019 tot 31 mei 2020 en moet worden uitbetaald ten laatste op 15 juni 2020.

In de metaalhandel wordt niet meer gewerkt met schijven. Wie werkt in de metaalhandel, moet het volledige bedrag van 250 euro ontvangen laatste op 15 juni en dit voor de referteperiode van 1 juni 2019 tot 31 mei 2020.

De bedragen van 125 euro en 250 euro zijn voor een volledige tewerkstelling gedurende de referteperiode, maar er zijn talrijke gelijkstellingen. Let op! Je hebt ook recht op ecocheques als je in tijdelijke werkloosheid bent. Meer nog, in alle metaalsectoren tellen alle periodes van tijdelijke werkloosheid volledig mee om het bedrag van de ecocheques te bepalen!

Meer info vind je in de Op Zak van je sector.