Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Door een fout in de fiscale wetgeving die pas heel laattijdig en retroactief werd rechtgezet bestaat de mogelijkheid dat bij een aantal van de 558 dossiers vervroegd pensioen die door Sefocam uitbetaald werden tussen 1 januari 2019 en 30 april 2019 onterecht 16,66 % bedrijfsvoorheffing werd afgehouden In plaats van 10,09 %.   

Mensen die kunnen bewijzen dat ze effectief actief bleven tot op datum van pensioen en dat ze beschikten over een loopbaan van 45 jaar (zijnde minstens 104 dagen per jaar in aanmerking genomen voor het wettelijk pensioen) worden sinds 1 mei 2019 belast aan 10,09 %.

De dossiers waarvoor effectief een foutief percentage werd afgehouden dienen dus gecorrigeerd te worden.  Alle 558 mensen die mogelijk een rechtzetting kunnen verkrijgen ontvangen een brief van Sefocam samen met hun fiscale fiche en een toelichting van de te volgen stappen om de teveel betaalde bedrijfsvoorheffing terug te vorderen. Uiteraard kunnen de betrokken leden een beroep doen op de diensten van ABVV-Metaal om hen hierin te begeleiden.