Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

(Thuis-)werk – privé

Binnenkort kunnen ouders corona-ouderschapsverlof opnemen. Op die manier kan de combinatie (thuis-)werk, gezin, schooltaken enigszins verlicht worden. De maatregel geldt tot 30 juni 2020. Normaal moest ze in werking treden vanaf 1 mei, maar dat lijkt niet te lukken. Het is nog wachten op de publicatie van het volmachten-besluit in het Belgisch Staatsblad. Bovendien kan de aanvraagprocedure al snel een week duren. Hou zeker de RVA-website in de gaten. Van zodra beschikbaar, vind je daar de nodige aanvraagformulieren.

Voorwaarden

Elke ouder die minstens één kind jonger dan 12 jaar ten laste heeft (tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is), kan er gebruik van maken. Dit verlof komt bovenop het gewone ouderschapsverlof en kan enkel deeltijds worden opgenomen (halftijds of 1/5). Het akkoord van de werkgever is steeds nodig. De werknemer moet ook minstens één maand verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever.

Uitkeringen

De RVA-uitkeringen zijn dezelfde als bij het gewone ouderschapsverlof. Tweeoudergezinnen ontvangen een uitkering van € 426 bruto (€ 352 netto) per maand voor een halftijdse onderbreking en € 144 bruto (€ 120 netto) per maand voor een 1/5-onderbreking. Alleenstaande ouders hebben recht op respectievelijk € 700 bruto (€ 580 netto) of € 280 bruto (€ 232 netto) per maand.