Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Vanaf 4 mei zal de economie geleidelijk weer opstarten. Voor werknemers die in tijdelijke werkloosheid zijn, kan dit betekenen dat ze opnieuw aan het werk moeten gaan. Maar wat als je op je arbeidsplaats een risico loopt op besmetting?

De werkgever is verplicht maatregelen te nemen om zoveel mogelijk besmettingen te vermijden. Zo moet hij onder meer een risicoanalyse maken en de nodige beschermingsmiddelen ter beschikking stellen. Als de werkgever de nodige maatregelen neemt om de veiligheid te garanderen, kan de werknemer het werk niet weigeren.

Neemt de werkgever echter niet de nodige maatregelen, dan mag de werknemer de werkplaats verlaten, of weigeren te gaan werken in de risicozone. De werknemer brengt dan best meteen zijn afgevaardigde of secretaris op de hoogte. Hij moet ook onmiddellijk zijn leidinggevende en de interne preventiedienst verwittigen. Is er geen overleg mogelijk met de werkgever of leidt het overleg niet tot een oplossing, dan kan de inspectie welzijn op het werk worden gevraagd om langs te komen en de werkzaamheden stil te leggen.