Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Geen parades. Voor het eerst sinds heel lange tijd zullen er geen openbare 1 mei-vieringen plaatsvinden. Dit jaar dus geen optochten en geen parades. Geen feestelijke bijeenkomsten om de verwezenlijkingen van de arbeidersbeweging te vieren. Nee, dit jaar vieren we 1 mei – jammer maar helaas – in ons kot.

Wel veel solidariteit. Een vreemde situatie, temeer daar de betekenis van de Dag van de Arbeid vandaag zeer urgent is. In deze corona-tijden worden we met veel miserie en moeilijkheden geconfronteerd, maar ook met zeer veel solidariteit en samenhorigheid. Onze sociale zekerheid – dé realisatie van de socialistische beweging – zorgt er momenteel voor dat miljoenen mensen het hoofd boven water kunnen houden en dat zieken snel toegang hebben tot betaalbare, kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Vieren doen we. Ook dit jaar verdient onze welvaartstaat het dus om gevierd te worden. En dat gaan we ook doen, zij het op virtuele wijze. ABVV-Metaal heeft alvast een webpagina gemaakt boordevol muziek, (live-)video’s en podcasts over 1 mei. Op deze manier zijn we weliswaar niet samen, maar toch verbonden.

1 mei in tijden van corona. We vroegen aan vier metallo’s hoe de Dag van de Arbeid er dit jaar voor hen zal uitzien. Wat waren normaal gezien de plannen, mocht er van corona geen sprake geweest zijn? Op welke manier proberen ze alsnog te vieren? En met welke bril kijken zij vandaag naar de betekenis en het belang van onze feestdag? Ons grote ‘1 mei-in-tijden-van-corona-interview’ lees je hier.