Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Geldigheidsduur cheques. Door de coronacrisis kan er moeilijker betaald worden met cheques. Daardoor bestaat het risico dat maaltijd-, eco-, geschenk- en sport- en cultuurcheques niet opgebruikt worden tegen de vervaldatum. Daarom hebben de sociale partners in een gezamenlijk NAR-advies aan de federale regering gevraagd om de geldigheidsduur van de cheques te verlengen. Verwacht wordt dat de regering dit advies volgt. Lees hier meer over het voorstel.

Speciaal attest voor preventieve quarantaine. Op 14 april 2020 heeft de Groep van 10 een akkoord bereikt over de invoering van een nieuw medisch attest. Het nieuwe attest komt er om duidelijkheid te creëren over wie arbeidsongeschikt is en wie niet. In het nieuwe attest zal de arts vaststellen dat de werknemer geschikt is om te werken, maar dat hij zich niet naar zijn werkplek mag begeven. Het akkoord van de Groep van 10 moet wel nog door de regering worden omgezet in wetgeving. Lees hier meer.