Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

“Onze delegees hebben het verschil gemaakt. Wij hebben de politiek wakker geschud!"

Dankzij de vakbonden en dankzij sp.a is er een oplossing uit de bus gekomen voor de progressief tewerkgestelde doelgroep-werknemers in de maatwerkbedrijven.

Omwille van corona werden deze werknemers massaal tijdelijk werkloos, maar toch was er geen recht op werkloosheidsuitkeringen (en andere daarmee verbonden voordelen). Dat komt omdat zij reeds ziekte-uitkeringen ontvangen, die ze kunnen aanvullen met hun loon voor de dagen waarop ze werken. Het gevolg was dat deze mensen de voorbije vier-vijf weken volledig terugvielen op hun ziekte-uitkering, die vaak onder de armoedegrens ligt.

In het zuiden van West-Vlaanderen vallen de maatwerkbedrijven (’t Veer, Mariasteen, Westlandia en Waak) onder de bevoegdheid van ABVV-Metaal. Samen stellen ze zo’n 4500 mensen tewerk. Het was onder meer onze secretaris Yves Allewaert, die meer dan een maand geleden op deze onrechtvaardige situatie wees: “De werknemers in de maatwerkbedrijven krijgen nu alleen nog maar een ziekte-uitkering. En omdat de lonen in deze bedrijven zo laag liggen, zijn de uitkeringen dat ook. Veel mensen moeten het stellen met een inkomen van 800 euro per maand. Dat is minder dan een leefloon. Deze groep loopt vandaag alle voordelen mis die de voorbije weken zijn afgesproken voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn. Daar moet dus dringend iets aan gedaan worden.”

Ook Nathalie Puype – onze hoofddelegee op ’t Veer – luidde toen de alarmbel: “Er werken hier 680 arbeiders en sommigen weten op dit moment niet hoe ze moeten rondkomen. Er zijn mensen met een uitkering van 850 euro per maand, terwijl ze aan huishuur alleen al 650 euro kwijt zijn. Je kunt ook niet veel doen, behalve zeggen dat er momenteel nog geen compenserende maatregelen voorzien zijn. We hopen dat daar snel verandering in komt, want de nood is hoog.”

Op donderdag 23 april kwam er een oplossing uit de bus. De Kamer keurde een wetsvoorstel van de sp.a goed. Daardoor krijgt elke progressief tewerkgestelde doelgroep-medewerker nu ook werkloosheidsuitkeringen voor de dagen waarop ze tijdelijk werkloos zijn. De maatregel geldt retroactief vanaf 13 maart. Wij gaan ervan uit dat er ook een recht is op de RVA-toeslag van € 5,63 en op de energiepremie van € 202,68. Hou zeker onze website in de gaten voor meer informatie over de concrete modaliteiten.

ABVV-Metaal is blij met deze beslissing. In de woorden van Yves: “De mensen op de werkvloer zijn tevreden dat er een voorlopige regeling is. Dit kan op korte termijn de problemen wat verzachten. Ook voor de delegees is dit een opsteker. Het is motiverend voor hen om te weten dat zij het verschil hebben gemaakt. Wij hebben de politiek wakker geschud. Trouwens, N-VA stemde tegen en Open VLD onthield zich, dan weet je wat de arbeiders uit de maatwerkbedrijven voor hen betekenen.”

Maar, zo voegt Yves er nog aan toe: “Het fundamentele probleem is hiermee nog niet opgelost. De lonen in de sector liggen veel te laag. We hebben dus nog werk in de maatwerkbedrijven. In dit dossier hebben we alvast gedaan waar we goed in zijn: het wegwerken van onrechtvaardigheden.”