Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Versoepeling lockdown. Gisteren heeft de Nationale Veiligheidsraad haar plan voorgesteld om (geleidelijk) de lockdown af te bouwen. Vanaf 4 mei mogen enkele niet-essentiële sectoren (maakindustrie, bouw, groothandel, …) terug opstarten. Telewerken en social distancing blijven de norm. Als het niet mogelijk is om de nodige afstand te bewaren, dan wordt het gebruik van mondmaskers en andere preventiemaatregelen verplicht.

Gezondheid primeert. Als ABVV-Metaal beseffen wij heel goed dat een herneming van de economische activiteit zeer belangrijk is. Hoe langer de lockdown aanhoudt, hoe groter de economische schade. Tegelijkertijd blijft de gezondheid van de werknemers onze absolute prioriteit. De komende weken zal het sociaal overleg fundamenteel zijn. Enkel door dialoog en met respect voor ieders bezorgdheden, kan een opstart veilig verlopen. We roepen iedereen op om zijn verantwoordelijkheid te nemen met – nogmaals – de gezondheid van de mensen als prioriteit nummer één.

Sociaal overleg werkt! De voorbije weken werd enorm veel werk verricht. Onze talrijke ‘berichten van het front’ tonen aan dat zowel vakbondsafgevaardigden als secretarissen op bedrijfsvlak grote inspanningen hebben geleverd om de veiligheid van de werknemers te garanderen en de economische activiteit – in de mate van het mogelijke – te vrijwaren. Ook het meest recente deel in de reeks illustreert dat, met onder meer het verhaal van de Volvo-toeleveringsbedrijven en de elektro-technische bedrijven in het Antwerpse.

Nationaal akkoord, sectorale protocollen. Op nationaal en sectoraal niveau werd (en wordt) eveneens volop onderhandeld. Op woensdag 22 april bereikte de Groep van Tien een akkoord over een algemene handleiding met richtlijnen om veilig te kunnen opstarten. Dat gebeurt ook op het niveau van onze metaalsectoren, waar diverse protocollen werden afgesproken (of nog worden besproken). Ze bevatten paritaire instructies om de activiteiten op een verantwoorde manier te kunnen hernemen. De gezondheid van de werknemers staat daarin steeds centraal, net zoals het respecteren van de voorschriften die de regering oplegt.