Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 14 april 2020 heeft de Groep van 10 een akkoord bereikt over de invoering van een nieuw medisch attest. Het nieuwe attest komt er om duidelijkheid te creëren over wie arbeidsongeschikt is en wie niet. Sommige werknemers moeten door de coronacrisis immers verplicht thuis blijven, hoewel ze strikt gezien (nog) niet ziek zijn.

In het nieuwe attest zal de arts vaststellen dat de werknemer geschikt is om te werken, maar dat hij zich niet naar zijn werkplek mag begeven.

Het attest zal worden gebruikt in een reeks situaties waarin de arts van oordeel is dat de werknemer in staat is om te werken (of eventueel te telewerken), maar in quarantaine moet worden geplaatst gelet op de huidige omstandigheden.

Het gaat onder meer om situaties waarin de werknemer tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld auto-immuunziekten), in contact is geweest met een besmette persoon of zelf mogelijk besmet is.

Het akkoord van de Groep van 10 moet wel nog door de regering worden omgezet in wetgeving.