Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Sinds 13 maart 2020 zijn de meeste handels- en horecazaken gesloten als gevolg van de lockdown en hebben een groot aantal ondernemingen hun activiteiten tijdelijk moeten verminderen of zelfs stopzetten.

De coronaviruscrisis zorgt ervoor dat er moeilijker betaald kan worden met cheques. Daardoor bestaat het risico dat maaltijd-, eco-, geschenk- en sport- en cultuurcheques niet opgebruikt zullen kunnen worden tegen de vervaldatum.

Dat is de reden waarom de sociale partners in een gezamenlijk NAR-advies (zie: http://www.nar.be/ADVIES/advies-2161.pdf) de federale regering hebben gevraagd om de geldigheidsduur van de cheques te verlengen. Verwacht wordt dat de regering dit advies volgt.

Concreet stelt het NAR-advies voor om:
  • Voor maaltijd-, eco- en geschenkcheques, die in maart, april, mei en juni 2020 verstrijken, onmiddellijk te voorzien in een verlenging van 6 maanden vanaf de datum waarop de cheques verstrijken. Indien de lockdown zou worden voortduren, zou de geldigheidsduur opnieuw moeten worden verlengd.
  • Voor de sport- en cultuurcheques, de vervaldatum van 30 september te verschuiven naar 31 december 2020.
De uitgevers zouden zich ertoe verbinden om een snelle en doeltreffende informatiecampagne te voeren rond de verlenging van de geldigheid van de cheques.