Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Ben je uitzendkracht en arbeider?

Omwille van de corona-crisis betaalt de Rijkdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) het vakantiegeld een paar weken vroeger uit. Concreet zal de betaling gebeuren op 6 of 13 mei (in plaats van eind mei). Zo worden eventuele financiële moeilijkheden ten gevolge van corona lichtjes verlicht. 

Ben je tijdelijk werkloos omwille van corona? 

Dan is er geen impact op je vakantiegeld. Alle dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tussen 1 februari en 30 juni 2020 worden beschouwd als gewerkte dagen, zowel voor de berekening van het aantal verlofdagen als voor het vakantiegeld in 2021. 

Meer weten? 

Deze website vertelt je alles over de berekening van je vakantiegeld en het aantal vakantiedagen voor uitzendkrachten. De info over tijdelijke en volledige werkloosheid als uitzendkracht geven we ook nog eens mee.