Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De sociale partners van de Hoge Raad voor de Preventie en Bescherming op het Werk hebben een gids uitgewerkt met veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor heropstartende sectoren en bedrijven. Wij bevelen alle afgevaardigden sterk aan om hiervan gebruik te maken bij de zoektocht naar en het overleg over een oplossingsgerichte aanpak!

Open hier de gids!