Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Sociaal Fonds. In de sector metaalrecuperatie (PsC 142.01) voorziet het Sociaal Fonds normaal gezien alleen aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, slecht weer of overmacht ten gevolge van brand in de onderneming. Wie tijdelijk werkloos werd omwille van corona, kon dus geen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding bovenop de uitkering van de RVA.

Nieuwe aanvullende vergoeding. Gelukkig werd een oplossing gevonden. Na overleg tussen vakbonden en werkgevers werd een nieuwe vergoeding ‘tijdelijke werkloosheid corona’ ingevoerd van drie euro per dag. Deze regeling geldt (retroactief) vanaf 13 maart tot en met 30 juni 2020. De vergoedingen zullen bovendien ook automatisch op je rekening gestort worden. Het enige wat jij moet doen, is controleren of jouw rekeningnummer gekend is bij het Sociaal Fonds. Dat kan snel en veilig via deze website. Check zeker ook onze sectorpamfletten om te weten waarop jij recht hebt als tijdelijk werkloze.