Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 18 april is het Paasmaandag. Normaal wordt deze wettelijke feestdag betaald door je werkgever. Maar wat als je tijdelijk werkloos bent omwille van overmacht door corona of de oorlog in Oekraïne? In dat geval geldt dat de feestdagen die vallen tijdens de eerste 14 kalenderdagen van de tijdelijke schorsing wegens overmacht, ten laste zijn van de werkgever. Deze periode van 14 dagen moet ononderbroken zijn. Elke werkhervatting in deze periode zoals bijvoorbeeld een dag vakantie (geen compensatiedagen), opent dus een nieuwe termijn van 14 dagen. Ben je al langer dan 14 dagen ononderbroken werkloos door overmacht? Dan krijg je geen loon, maar een werkloosheidsuitkering van de RVA. Klik hier voor meer info over tijdelijke werkloosheid en feestdagen.


En uitzendkrachten? Ook uitzendkrachten hebben in bepaalde gevallen recht op loon op paasmaandag. Ben je als uitzendkracht tijdelijk werkloos omwille van corona? Dan gelden dezelfde criteria als voor een vaste werknemer (nl. meer of minder dan 14 dagen ononderbroken tijdelijk werkloos zijn). Ben je niet tijdelijk werkloos, dan gelden andere regels. Alle info lees je hier.