Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Probleem. Vandaag zijn honderdduizenden werknemers tijdelijk werkloos. Zij krijgen een werkloosheidsuitkering ten belope van 70 % van het (begrensd) brutoloon. Daarbovenop zijn er nog andere belangrijke financiële voordelen. Veel uitzendkrachten dreigden echter uit de boot te vallen en volledig werkloos te worden. Dit wil zeggen: een lagere uitkering en het mislopen van de diverse extra maatregelen.

Oplossing. Op aandringen van het ABVV is er nu ook voor uitzendkrachten een oplossing uit de bus gekomen. Uitzendkrachten – wier contract afloopt en door de omstandigheden niet zou worden verlengd – kunnen nu ook aanspraak maken op het statuut van tijdelijk werkloze. Het is daarbij wel essentieel dat uitzendkantoren de contracten met hun uitzendkrachten alsnog verlengen. Hier lees je alles wat je als uitzendkracht moet doen.

ABVV-Metaal is er ook voor de uitzendkrachten! Ortwin Magnus – onze ondervoorzitter – hielp mee met de zoektocht naar een oplossing: “Toen we vorige week signalen kregen dat tienduizenden uitzendkrachten uit de boot zouden vallen, zijn we met een kleine groep ABVV’ers onmiddellijk in actie geschoten. De inzet was de solidariteit met een grote groep werknemers die ofwel zonder inkomen zou vallen, ofwel een lagere uitkering zou krijgen zonder recht op steunmaatregelen. Het waren hectische dagen waarin niets zeker was. Toen het gelukt was om voor de grote meerderheid een oplossing te vinden, was er een moment van opluchting. Maar al snel was er opnieuw die drang om de vele losse eindjes aan te pakken. Daar zijn we vandaag nog steeds mee bezig.”