Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Armoedegrens. De progressief tewerkgestelde doelgroep-medewerkers in de maatwerkbedrijven krijgen een ziekte-uitkering die ze kunnen aanvullen met hun loon voor de dagen waarop ze werken. Maar wanneer ze tijdelijk werkloos worden – wat vandaag massaal het geval is – hebben zij geen recht op werkloosheidsuitkeringen. Gevolg: ze vallen volledig terug op de ziekte-uitkering, die in vele gevallen onder de armoedegrens ligt.

Onze mensen. We spreken erover met Yves Allewaert (secretaris ABVV-Metaal) en Nathalie Puype (onze hoofddelegee op maatwerkbedrijf ’t Veer). In de woorden van Nathalie: “Er werken hier 680 arbeiders en sommigen weten op dit moment niet hoe ze moeten rondkomen. Er zijn mensen met een uitkering van 850 euro per maand, terwijl ze aan huishuur alleen al 650 euro kwijt zijn. Je kunt ook niet veel doen, behalve zeggen dat er momenteel nog geen compenserende maatregelen voorzien zijn. We hopen dat daar snel verandering in komt, want de nood is hoog.” Het volledige artikel lees je hier.

Onze voorstellen. Als ABVV leggen wij momenteel onze voorstellen op tafel bij de bevoegde instanties. Wij willen dat de doelgroep-werknemers hun ziekte-uitkeringen kunnen cumuleren met uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Indien dit niet mogelijk is op korte termijn, dan vragen wij dat de maatregelen die werden genomen voor de tijdelijk werkloze werknemers (zoals de tussenkomst in de energiefactuur) ook voor deze mensen van toepassing zijn.