Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Akkoord. In 2018 sloten werkgevers en vakbonden in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een akkoord over uitzendarbeid. Een van de maatregelen was een engagement om het aantal opeenvolgende dagcontracten met 20 % te verminderen. De aanleiding daarvoor was de schrijnende VRT-reportage over de vele misbruiken met dagcontracten op pakjesbedrijf DHL Aviation.

Fail. De vermindering diende gerealiseerd te worden op het einde van 2019. Het aandeel opeenvolgde dagcontracten moest dan 20 % lager liggen ten opzichte van 2016. Deze doelstelling werd echter niet behaald. Er was wel een vermindering van het aantal opeenvolgende dagcontracten, maar niet met 20 %. Bovendien werd de afname van het aantal dagcontracten zo volledig gecompenseerd door een toename van tweedagencontracten. En dat was natuurlijk niet de bedoeling.

Wat nu? In de NAR zullen nu meer dwingende bepalingen worden afgesproken. sp.a diende een wetsvoorstel in om het overdreven gebruik van opeenvolgende dagcontracten aan te pakken. Bekijk zeker ook het filmpje met sp.a-fractieleidster Meryame Kitir.