Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Verbinden. Flanders Make – het Vlaamse onderzoekscentrum voor de maakindustrie – publiceerde eind vorig jaar een rapport over de mate waarin onze bedrijven inzetten op industrie 4.0. Daarmee wordt bedoeld: het volledig digitaliseren – en met elkaar in verbinding brengen – van alle aspecten van het productieproces in een ‘digitaal ecosysteem’. Dat gebeurt via technieken zoals het internet of things, artificiële intelligentie en big data.

Strategie. 39 % van de bedrijven heeft vandaag een operationele digitale strategie. 27 % heeft een strategie maar moet die nog implementeren en 30 % is nog bezig met de ontwikkeling van een plan. 4 % zegt geen digitaal plan nodig te hebben. Er is een belangrijk verschil tussen kleine en grote bedrijven. Van de kleine ondernemingen heeft slechts 21 % een plan in werking, bij grote ondernemingen is dat 52 %.

Centen. De voorbije drie jaar werd 4,4 % van de totale omzet geïnvesteerd in digitalisering. De komende drie jaar loopt dit op tot bijna 6 %, wat hoger is dan het wereldwijde gemiddelde (5 %). Kleine ondernemingen (7,3 % van de omzet) investeren in verhouding meer dan grote ondernemingen (5,1 %).

Barrières. Ondernemingen zien wel enkele uitdagingen inzake digitalisering. 60 % ondervindt moeilijkheden in het vinden van de nodige digitale vaardigheden (personeel), terwijl 57 % zegt dat het niet eenvoudig is om een digitale bedrijfscultuur te creëren. Voor 40 % van de bedrijven is de financiering van investeringen dan weer een aandachtspunt.