Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

“Een donderslag bij heldere hemel.”

Slechts nieuws voor de werknemers van ON Semiconductor in Oudenaarde, waar chips worden gemaakt voor de automobielindustrie. De directie maakte er onlangs bekend dat het de volledige productieafdeling wil verkopen. We vroegen een reactie aan onze hoofdafgevaardigde Hans Truyen.

“Drie weken terug was er een speciale ondernemingsraad. Daar kregen we te horen dat de productiesite in Oudenaarde te koop staat.” Volgens Hans kwam dat nieuws binnen als een donderslag bij heldere hemel: “We zagen dat helemaal niet aankomen, want we waren goede resultaten aan het boeken en er werden volop nieuwe systemen opgestart.”

Voor de duidelijkheid: niet de volledige fabriek staat te koop, maar wel de productieafdeling. Hans legt uit: “ON semiconductor heeft 800 werknemers in België, waarvan 700 in Oudenaarde en 100 in Mechelen. Van die 700 in Oudenaarde, werken er 400 mensen in de productie. Het is die afdeling die te koop staat. En het is de bedoeling dat de werknemers mee worden overgenomen.”

De 300 andere werknemers in Oudenaarde en de 100 in Mechelen blijven dus voor ON Semiconductor werken. Zij zijn vooral bezig met ontwikkeling en innovatie. Die activiteiten staat niet te koop. De mensen die vandaag in Mechelen werken blijven op de huidige site. Voor de 300 werknemers in Oudenaarde zal een nieuwe site – min of meer in de buurt – gezocht worden.

De productieafdeling wordt verkocht omdat ze niet rendabel is, vertelt Hans: “Wij maken hier vandaag nog altijd mooie winsten. Maar de directie gaat ervan uit dat er op langere termijn teveel investeringen en moderniseringen nodig zijn om die winst op peil te houden.”

Het hoeft geen betoog dat dit nieuws heel wat onzekerheid veroorzaakt bij de werknemers: “De collega’s zitten natuurlijk met veel vragen. De productieafdeling blijft nog twee tot drie jaar operationeel. Tot dan blijven die 400 mensen hier werken. Maar wat er daarna gebeurt, is niet duidelijk.” Bovendien bestaat het gevaar dat veel mensen nu al weg gaan, zegt Hans: “Er zijn hier heel wat techniekers en ingenieurs, en die zijn heel gegeerd op de arbeidsmarkt. Ook voor hen is er trouwens onzekerheid, want ze weten nog niet precies op welke locatie ze zullen moeten werken, of dat in dezelfde functie zal zijn, enzovoort.”

Momenteel voeren de vakbonden gesprekken met de werkgever om alles zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Maar daarover kan niets gezegd worden. Er werd gezamenlijk afgesproken om een persstop in te lassen en niets te communiceren naar de buitenwereld.

Wordt vervolgd … .