Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Feest. Dit jaar viert de index haar 100e verjaardag. Al sinds 1920 zorgt ze ervoor dat de lonen en uitkeringen automatisch worden aangepast aan de stijging van de levensduurte (inflatie). Op die manier wordt onze koopkracht in stand gehouden. En niet alleen voor wie werkt, maar ook voor gepensioneerden, zieken en werkzoekenden. De index is er dus voor iedereen en zorgt voor meer zekerheid en meer stabiliteit.

Af en toe wordt onze index in vraag gesteld. Recent nog stelde werkgeversfederatie Voka dat de index de loonkosten doet ontsporen en dus onze concurrentiepositie schaadt. Meer nog: volgens Voka willen zelfs sommige vakbonden af van de index in ruil voor vrije loononderhandelingen. Daar is niets van aan. Wij willen inderdaad vrije loonvorming (in sterke sectoren/bedrijven kan dan een hogere loonsverhoging onderhandeld worden). Maar daarnaast is ook de index nodig, want ze versterkt de koopkracht voor iedereen. Zoiets noemen we solidariteit.

Dossier. Vorig jaar publiceerde het ABVV een boeiend werkstuk over de index: 100 jaar index in 10 kernpunten. Je leest er onder meer waarom de redenering van Voka en consoorten geen steek houdt. Een aanrader!