Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Klimaatneutraal in 2050. Eind 2019 lanceerde de Europese Commissie haar ‘Green Deal’, een pakket aan maatregelen om Europa klimaat-neutraal te maken tegen 2050. Om dat te realiseren moet versneld de omslag gemaakt worden naar een circulaire economie en naar hernieuwbare energieproductie. Er is ook nood aan een verduurzaming van de mobiliteit en aan het energie-efficiënter maken van onze gebouwen. De komende tien jaar wil Europa hiervoor 1000 miljard euro mobiliseren.

Schone én sterke industrie. Ook het Europese systeem voor emissiehandel wordt herzien (ETS-systeem). Niet alleen de zware en energie-intensieve industrie zal moeten betalen om CO2 uit te stoten, maar ook de transport- en de bouwsector. Dergelijk mechanisme moet duurzame investeringen stimuleren. Om de competitiviteit en de tewerkstelling te vrijwaren, wordt de invoering van een CO2-grensbelasting overwogen. Niet-EU-landen betalen daarbij extra heffingen wanneer ze vervuilende goederen importeren.

Onze visie.Als vakbond zijn wij tevreden met de klimaatmaatambities van Europa. De ‘Green Deal’ bevat heel wat essentiële maatregelen. Twee elementen zijn cruciaal. Eén: de transitie moet effectief rechtvaardig zijn. Faire belastingen en een sterke sociale zekerheid zijn dus een must. Twee: ook de slagkracht van onze industrie (met bijhorende tewerkstelling) is prioritair. Een industrieel beleid moet dus zowel ‘groene’ investeringen stimuleren als onze industrie beschermen tegen oneerlijke, niet-duurzame concurrentie.